( 10.FMA10) Astrofizika

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Тeorijska fizika i primene
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Milan (Dragan) Milošević

Vežbe:

Milan (Dragan) Milošević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci