(10.FMA50) Uvod u nelinearnu optiku

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Тeorijska fizika i primene
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ana (Momčilo) Mančić

Vežbe:

Ana (Momčilo) Mančić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci