(10.FMA44) Struktura kosmosa na velikim skalama

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Тeorijska fizika i primene
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Goran (Svetomir) Đorđević

Milan (Dragan) Milošević

Vežbe:

Milan (Dragan) Milošević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci