(10.FMA18) Fizika materijala

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Тeorijska fizika i primene
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+0+1+045+0+15+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ljiljana (Тomislav) Кostić

Laboratorijske vežbe:

Jelena (Slavoljub) Delibašić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci