(H-108-B) Struktura atoma i molekula

 • osnovne akademske

  • Hemija 2014

  Tip predmeta ESPB
  Obavezni7.00
  III semestar
  NedeljniSemestralni
  4+0+2+060+0+30+0

  Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

  Predavanja:

  Emilija (Тodor) Pecev-Marinković

  Laboratorijske vežbe:

  Stefan (Staniša) Petrović

  Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci