(H-222) Metode analize toksičnih supstanci

 • master akademske

  • Primenjena hemija

  Tip predmeta ESPB
  Izborni5.00
  III semestar
  NedeljniSemestralni
  2+0+3+030+0+45+0

  Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

  Predavanja:

  Aleksandra (Nikola) Pavlović

  Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci