(H-231) Hemijska termodinamika

  • master akademske

    • Opšta hemija

      • Profesor hemije
      • Opšta hemija
Tip predmeta ESPB
Izborni4.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+0+2+030+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Snežana (Branislav) Тošić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci