(H-233) Biohemija 2

  • master akademske

    • Opšta hemija

      • Profesor hemije
      • Opšta hemija
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+0+2+045+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ivan (Radosav) Palić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta