(H-229A) Metodologija naučno-istraživačkog rada

  • master akademske

    • Opšta hemija

      • Profesor hemije
      • Opšta hemija
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
2+0+4+030+0+60+0

Angažovanja u školskoj 2020/2021 godini

Predavanja:

Aleksandra (Nikola) Pavlović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci