(H-243) Metodika nastave hemije 2

  • master akademske

    • Opšta hemija

      • Opšta hemija
Tip predmeta ESPB
Izborni8.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+4+0+045+60+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Sofija (Miloš) Rančić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci