(H-226-B) Hemija površina i koloidna hemija

  • master akademske

    • Hemija 2014

      • Istraživanje i razvoj
Tip predmeta ESPB
Izborni5.00
III semestar
NedeljniSemestralni
2+1+2+030+15+30+0

Angažovanja u školskoj 2020/2021 godini

Predavanja:

Marjan (Slaviša) Ranđelović

Vežbe:

Marjan (Slaviša) Ranđelović

Laboratorijske vežbe:

Marjan (Slaviša) Ranđelović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci