(H-227-B) Metodologija naučno-istraživačkog rada

  • master akademske

    • Hemija 2014

      • Istraživanje i razvoj
Tip predmeta ESPB
Izborni5.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
2+1+2+030+15+30+0

Angažovanja u školskoj 2020/2021 godini

Predavanja:

Aleksandra (Nikola) Pavlović

Vežbe:

Aleksandra (Nikola) Pavlović

Laboratorijske vežbe:

Aleksandra (Nikola) Pavlović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci