(H-233-B) Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

  • master akademske

    • Hemija 2014

      • Istraživanje i razvoj
Tip predmeta ESPB
Izborni5.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+0+2+045+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2020/2021 godini

Predavanja:

Maja (Nikola) Stanković

Nenad (Slobodan) Кrstić

Laboratorijske vežbe:

Maja (Nikola) Stanković

Nenad (Slobodan) Кrstić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci