(H-233-B) Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

  • master akademske

    • Hemija 2014

      • Istraživanje i razvoj
Tip predmeta ESPB
Izborni5.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+0+2+045+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Maja (Nikola) Stanković

Laboratorijske vežbe:

Maja (Nikola) Stanković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci