(H-218-B) Metodika nastave hemije 2

  • master akademske

    • Hemija 2014

      • Profesor hemije
Tip predmeta ESPB
Obavezni5.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Sofija (Miloš) Rančić

Vežbe:

Sofija (Miloš) Rančić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci