(H-239-B) Hemija u svakodnevnici - Etkinsovi molekuli

  • master akademske

    • Hemija 2014

      • Profesor hemije
Tip predmeta ESPB
Izborni3.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
2+0+2+030+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ivan (Radosav) Palić

Laboratorijske vežbe:

Ivan (Radosav) Palić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci