(H-261-B) Hemija i tehnologija materijala

  • master akademske

    • Primenjena hemija 2014

      • Primenjena hemija
      • Hemija životne sredine
Tip predmeta ESPB
Izborni5.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+1+2+030+15+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Aleksandra (Rusomir) Zarubica

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta