(H-233A-B) Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

  • master akademske

    • Primenjena hemija 2014

      • Primenjena hemija
      • Hemija životne sredine
Tip predmeta ESPB
Izborni5.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+2+1+030+30+15+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Maja (Nikola) Stanković

Vežbe:

Maja (Nikola) Stanković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci