(H-247-B) Sinteza makrokoličina organskih jedinjenja

  • master akademske

    • Primenjena hemija 2014

      • Primenjena hemija
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+0+3+045+0+45+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Goran (Momir) Petrović

Laboratorijske vežbe:

Goran (Momir) Petrović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci