(H-224A-B) Hemija sekundarnih metabolita

  • master akademske

    • Primenjena hemija 2014

      • Primenjena hemija
Tip predmeta ESPB
Izborni4.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
2+0+2+030+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Gordana (Slobodan) Stojanović

Laboratorijske vežbe:

Gordana (Slobodan) Stojanović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta