(H-224A-B) Hemija sekundarnih metabolita

Primeri sa prethodnih ispita i kolokvijuma

HS_primer (šk.2020/2021)

Detalji o predmetu