(H-254-B) Analitička hemija životne sredine

  • master akademske

    • Primenjena hemija 2014

      • Hemija životne sredine
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+0+2+045+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Sofija (Miloš) Rančić

Laboratorijske vežbe:

Sofija (Miloš) Rančić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta