(H-269-B) Zelena hemija

  • master akademske

    • Primenjena hemija 2014

      • Primenjena hemija
      • Hemija životne sredine
Tip predmeta ESPB
Izborni5.00
III semestar
NedeljniSemestralni
2+1+2+030+15+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Aleksandra (Rusomir) Zarubica

Vežbe:

Aleksandra (Rusomir) Zarubica

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci