(H-256-B) Organski polutanti

  • master akademske

    • Primenjena hemija 2014

      • Hemija životne sredine
Tip predmeta ESPB
Obavezni8.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
4+0+0+060+0+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Aleksandra (Siniša) Đorđević

Laboratorijske vežbe:

Aleksandra (Siniša) Đorđević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci