(H-273-B) Manipulacija opasnim organskim materijama

  • master akademske

    • Primenjena hemija 2014

      • Primenjena hemija
      • Hemija životne sredine
Tip predmeta ESPB
Izborni4.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
2+0+2+030+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ivan (Radosav) Palić

Laboratorijske vežbe:

Ivan (Radosav) Palić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci