(H-256-2-B) Organski polutanti 2

  • master akademske

    • Primenjena hemija 2014

      • Hemija životne sredine
Tip predmeta ESPB
Obavezni4.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
2+1+0+030+15+0+0

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Marija (Slavoljub) Genčić

Vežbe:

Milica (Dragan) Stevanović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci