(XX.H257C) Кarakterizacija hemijskih jedinjenja

 • master akademske

  • Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta

  Tip predmeta ESPB
  Obavezni5.00
  III semestar
  NedeljniSemestralni
  3+2+0+045+30+0+0

  Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

  Predavanja:

  Gordana (Slobodan) Stojanović

  Dragan (Miroslav) Đorđević

  Vežbe:

  Gordana (Slobodan) Stojanović

  Dragan (Miroslav) Đorđević

  Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci