(XX.H263C) Тehnologija vode i otpadnih voda

 • master akademske

  • Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta

  Tip predmeta ESPB
  Izborni7.00
  III semestar
  NedeljniSemestralni
  3+0+0+245+0+0+30

  Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

  Predavanja:

  Jelena (Zarije) Mitrović

  Laboratorijske vežbe:

  Jelena (Zarije) Mitrović

  Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci