(XX.H242C) Hemija u svakodnevici

  • master akademske

    • Hemija

      • Profesor hemije
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+1+0+145+15+0+15

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ivan (Radosav) Palić

Vežbe:

Ivan (Radosav) Palić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci