(XX.H211C ) Bioanalitička hemija

  • master akademske

    • Hemija

      • Profesor hemije
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+0+0+145+0+0+15

Angažovanja u školskoj 2021/2022 godini

Predavanja:

Ivana (Dragomir) Rašić Mišić

Laboratorijske vežbe:

Ivana (Dragomir) Rašić Mišić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci