(XX.H238C) Metodika nastave hemije 2.

  • master akademske

    • Hemija

      • Profesor hemije
Tip predmeta ESPB
Obavezni4.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+0+0+045+0+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Sofija (Miloš) Rančić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci