(XX.H211C) Bioanalitička hemija

  • master akademske

    • Hemija

      • Istraživanje
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+0+0+145+0+0+15

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ivana (Dragomir) Rašić Mišić

Laboratorijske vežbe:

Slobodan Ćirić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta