(XX.H225C) Medicinska hemija

  • master akademske

    • Hemija

      • Istraživanje
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+0+0+145+0+0+15

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Marija (Slavoljub) Genčić

Laboratorijske vežbe:

Danijela (Novica) Nikolić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci