(MB.MB12O) Ekologija biljaka

  • master akademske

    • Biologija 2021

      • Biologija
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+1+0+130+15+0+15

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Danijela (Svetomir) Nikolić

Dragana (Dragiša) Jenačković Gocić

Vežbe:

Danijela (Svetomir) Nikolić

Laboratorijske vežbe:

Danijela (Svetomir) Nikolić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci