Dr Dragana D. Jenačković Gocić

Vanredni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Slika nije dostupna

Dr Dragana D. Jenačković Gocić

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 402

Biografija

Драгана Јеначковић je рођена 15.09.1987. године у Књажевцу. Школске 2006/07. године уписала је основне студије биологије на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу, а дипломирала је 2010. године са просечном оценом 9,93 и оценом 10 на дипломском испиту. Непосредно након завршетка основних академских студија, школске 2010/11. године, уписала је докторске студије на Биолошком факлутету у Београду, студијском програму Екологија, модулу Екологија биљака и фитогеографија. Докторске академске студије је завршила 26.09.2017. године са просечном оценом 9.82.
BiografijaAngažovanjaPublikacije