Dr Dragana D. Jenačković Gocić

Docent

Departman za biologiju i ekologiju

Slika nije dostupna

Dr Dragana D. Jenačković Gocić

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 402

Biografija

LIČNI PODACI: Prezime i ime:                          Jenačković D. Dragana Datum i mesto rođenja:            15.09.1987., Knjaževac, Srbija           E-mail :                                  dragana.jenackovic@fondmt.rs Mesto stalnog boravka:            Niš OBRAZOVANJE: Doktorske studije:                                          Biološki fakultet u Beogradu. Modul: Ekologija biljaka i fitogeografija  Naziv završenog fakulteta:                    
BiografijaAngažovanjaPublikacije