(MB.MB13O) Fiziologija rastenja i razvića biljaka

  • master akademske

    • Biologija 2021

      • Biologija
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+1+0+130+15+0+15

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Svetlana (Milisav) Тošić

Vežbe:

Maja (Danijela) Jovanović

Milica (Milutin) Pavlović

Laboratorijske vežbe:

Maja (Danijela) Jovanović

Milica (Milutin) Pavlović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci