Maja D. Jovanović

Istraživač saradnik

Departman za biologiju i ekologiju

Maja D. Jovanović

Maja D. Jovanović

botblocker@heartinternet.uk

kancelarija 103

(018) 533-015

Biografija

IME I PREZIME: Maja D. Jovanović e-mail: maja.jovanovic1@pmf.edu.rs     OBRAZOVANJE:  2017 – u toku:  Doktorske akademske studije, Departman za biologiju i ekologijuu, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet. 2015-2017: Master akademske studije – Departman za biologiju i ekologiju, studijski progarm Ekologija i zaštita prirode (prosečna ocena studiranja 10.00), Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu.                               Tema master rada: Morfološka varijabilnost vrste Sedum album L. (Crassulaceae) na Balkanskom poluostrvu (ocena na master radu 10). 2011-2015: Osnovne akademske studije – Departman za biologiju i ekologiju, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2007-2011: Srednja medicinska škola " Dr Milenko Ha
BiografijaAngažovanjaPublikacije