(MB.MB142) Zoološki praktikum

  • master akademske

    • Biologija 2021

      • Biologija
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+0+0+230+0+0+30

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Marijana (Milivoje) Ilić Milošević

Laboratorijske vežbe:

Maja (Jova) Lazarević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci