Dr Marijana M. Ilić Milošević

Docent

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Marijana M. Ilić Milošević

Dr Marijana M. Ilić Milošević

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 402

Biografija

CURRICULUM VITAE     IME I PREZIME:                                          Marijana M. Ilić Milošević EMAIL:                                                       marijanailic83@yahoo.com                             DATUM I MESTO ROĐENJA  :                     01. 01. 1983. Priština, Srbija
BiografijaAngažovanjaPublikacije