(MB.MB143) Mikrobiologija hrane

  • master akademske

    • Biologija 2021

      • Biologija
      • Molekularna biologija i fiziologija
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+0+0+230+0+0+30

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Nataša Joković

Laboratorijske vežbe:

Marina (Vasilije) Dimitrijević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci