Dr Jelena S. Vitorović

Vanredni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Jelena S. Vitorović

Dr Jelena S. Vitorović

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 404

Biografija

                                Лични подаци Јелена Рајковић је рођена 23.09.1982. године у Нишу, Република Србија. Образовање Јелена Рајковић је школске 2001/02. године уписала Природно-математички факултет у Нишу, Одсек биологија и екологија - смер дипломирани биолог. У току студија била је стипендиста Фонда за талентоване ученике и студенте града Ниша. Дипломирала је 27.12.2007. године са просечном оценом 9,56. Дипломски рад на тему "Ин витро вијабиност ћелија костне сржи и пе
BiografijaAngažovanjaPublikacije