(MB.MB22O) Ekologija životinja

  • master akademske

    • Biologija 2021

      • Biologija
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+1+0+145+15+0+15

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ana (Vojin) Savić

Vežbe:

Milica (Slobodan) Stojković-Piperac

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci