Dr Milica S. Stojković-Piperac

Vanredni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Milica S. Stojković-Piperac

Dr Milica S. Stojković-Piperac

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 402

Biografija

LIČNI PODACI: Prezime i ime:                        Stojković Piperac S. Milica Datum i mesto rođenja:            24.07.1983. Niš, Srbija           E-mail :                                  milicas@pmf.ni.ac.rs Mesto stalnog boravka:            Niš OBRAZOVANJE: 2008–2015 Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija Doktorat iz Bioloških nauka (smer : Ekologija-Hidrobiologija i zaštita voda) Doktorska disertacija: «Model za korišćenje riba u sistemu biotičkih indeksa i njegova uloga u proceni kvaliteta i ekološkog statusa tekućih voda« (Mentor : Prof. dr Vladica Simić) Pros
BiografijaAngažovanjaPublikacije