(MB.MB331) Biohemijska sistematika biljaka

  • master akademske

    • Biologija 2021

      • Biologija
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
2+0+0+230+0+0+30

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Zorica (Slobodan) Mitić

Laboratorijske vežbe:

Jelena (Slađan) Nikolić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci