(MB.MB342) Metode praktične nastave biologije u školama

  • master akademske

    • Biologija 2021

      • Biologija
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
2+0+0+230+0+0+30

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Marina (Živojin) Jušković

Laboratorijske vežbe:

Dragana (Dragiša) Jenačković Gocić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta