(MM.MM141) Кultura biljnih ćelija

  • master akademske

    • Biologija 2021

      • Molekularna biologija i fiziologija
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+0+0+230+0+0+30

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Dragana (Dragutin) Stojičić

Vežbe:

Svetlana (Milisav) Тošić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta