(MM.MM22O) Molekularna biologija eukariota

  • master akademske

    • Biologija 2021

      • Molekularna biologija i fiziologija
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Тatjana (Ljubiša) Mitrović

Vežbe:

Nikola (Miša) Jovanović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci