(MM.MM251) Humana genetika

  • master akademske

    • Biologija 2021

      • Molekularna biologija i fiziologija
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Vladimir (Jovica) Cvetković

Vežbe:

Nikola (Miša) Jovanović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta