Dr Vladimir J. Cvetković

Vanredni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Vladimir J. Cvetković

Dr Vladimir J. Cvetković

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 404

Biografija

Владимир Цветковић је рођен у Нишу, Република Србија где је завршио основну и средњу школу. Уписао је студије на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу на Одсеку за биологију и екологију школске 2004/2005. године, смер дипломирани биолог. На прослави дана факултета 9.11.2005., проглашен је за најбољег студента на Одсеку за биологију и екологију у школској 2004/2005. Као студент учествовао је у раду научно-истраживачког друштва студената биологије «Др Сава Петровић». У току студија 2005/2006 и 2006/2007 школске године био је стипендиста Министа
BiografijaAngažovanjaPublikacije