(20.GOZAGA) Zagađujuće supstancije u zemljištu

  • osnovne akademske

    • Geografija 2021

    Tip predmeta ESPB
    Izborni7.00
    VI semestar
    NedeljniSemestralni
    2+2+0+030+30+0+0

    Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

    Predavanja:

    Dragan (Miroslav) Đorđević

    Vežbe:

    Aleksandar (Nebojša) Ranđelović

    Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci