(G252) Osnove turizma

 • master akademske

  • Тurizam 2014

  Tip predmeta ESPB
  Obavezni6.00
  I semestar
  NedeljniSemestralni
  2+2+0+030+30+0+0

  Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

  Predavanja:

  Selim (Smajo) Šaćirović

  Vežbe:

  Marija (Milovan) Bratić

  Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci